Beheer van website

Webwerkers heeft een eigen website beheer systeem: WebCMS.

In de loop van de jaren hebben wij goed naar onze klanten geluisterd. Een terugkerende klacht was dat klanten de gebruikte systemen vaak te ingewikkeld vonden. Met die gedachte heeft Webwerkers een eigen beheersysteem ontwikkeld waarmee iedereen op een zeer eenvoudige manier zelf de teksten en afbeeldingen van een website kan beheren.

WebCMS is modulair opgebouwd, wat betekent dat wij er diverse modules aan kunnen toevoegen Denk hierbij aan nieuws, fotoalbums, contactformulieren, etcetera. Bekijk het complete overzicht van de momenteel beschikbare modules.

Met WebCMS kunt u zelf eenvoudig uw website beheren, nieuws toevoegen, blog onderhouden en teksten wijzigen. En als dat nodig is een fotoalbum onderhouden of uw portfolio aanvullen.

Screenshots